Certyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiska

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem Zarządzania Środowiskowego. Pokazuje ona w jaki sposób prawidłowo korzystać z zasobów środowiska. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 jest zbiorem zasad i wskazówek, jakimi powinny kierować się organizacje, którym zależy na podniesieniu jakości swoich usług. Zarządzania środowiskowe obejmują całość problemów wpływających na strategię i konkurencyjność, natomiast potwierdzenie certyfikatem wdrożonego systemu może być wykorzystane przez przedsiębiorstwo do zapewnienia zainteresowanych stron, że System Zarządzania Środowiskowego jest odpowiednio wdrożony.

serwisy dekpol