Certyfikat PN EN ISO3834-2:2007

Normy serii PN-EN ISO 3834:2007 przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Korzyści wynikające z systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie to potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych, ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE, a także podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych.

serwisy dekpol