CERTYFIKATY

2014Certyfikat ISO 9001:2008 - z zakresu zarządzania jakością

Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań, odnoszących się do Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polsce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.

2014Certyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiska

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem Zarządzania Środowiskowego. Pokazuje ona w jaki sposób prawidłowo korzystać z zasobów środowiska. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 jest zbiorem zasad i wskazówek, jakimi powinny kierować się organizacje, którym zależy na podniesieniu jakości swoich usług. Zarządzania środowiskowe obejmują całość problemów wpływających na strategię i konkurencyjność, natomiast potwierdzenie certyfikatem wdrożonego systemu może być wykorzystane przez przedsiębiorstwo do zapewnienia zainteresowanych stron, że System Zarządzania Środowiskowego jest odpowiednio wdrożony.

2014Certyfikat BS OHSAS 18001:2007 - z zakresu norm BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007 obejmuje pełen zakres wymagań zgodnych z PN-N-18001. System pozwala na identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego, które następnie wykorzystuje się jako podstawę do projektowania i planowania działań oraz programów poprawy bezpieczeństwa pracowników. Określenie odpowiedzialności w zakresie BHP oraz odpowiednie szkolenia pracowników pozwalają odpowiednio reagować na każdą sytuację awaryjną.

2014Certyfikat PN EN ISO3834-2:2007

Normy serii PN-EN ISO 3834:2007 przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Korzyści wynikające z systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie to potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych, ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE, a także podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych.

2014Certyfikat HARDOX IN MY BODY

Aby ułatwić identyfikację blach trudnościeralnych najwyższej wydajności, wiodący producenci konstrukcji łyżek oraz innego osprzętu do maszyn ubiegają się o prestiżowy certyfikat HARDOX IN MY BODY™, który umożliwia umieszczanie znaku HARDOX IN MY BODY™ na produktach tych producentów. Znak stanowi gwarancję producenta korpusu, że struktura trudnościeralna została wykonana z wysokiej jakości blachy trudnościeralnej Hardox.

2014Certyfikat EN 1090-2:2008+A1:2011

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

serwisy dekpol